Einträge mit agata agata lt sortieren nach Aktualität, nach Domain, nach Name


 1 Treffer mit agata@agata.lt aktualisiert am: 2014-12-08 05:50:51.438108 KARJERA: Vilniuje įsikūrusioje AGATA-os administracijoje dirba per 20 intelektin s teis s ir kitų sri ių profesionalų. Jei norite prisijungti prie jų ir taip pad ti Lietuvos atlik jams ir muzikos le in agata.lt

1 Treffer mit isrc@agata.lt aktualisiert am: 2014-12-08 05:50:48.633926 nurodant: Įrašo pavadinim Grup /Atlik jus Įrašo išleidimo metus Trukm Fonogramų gamintoj /leibl Album (jei norima gauti ISRC kodus visam albumui) NAUJIENOS ŠAUKIAMAS AGATA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKI in agata.lt