Alissa Yoffe Sveta Shuvaeva Andrey Syaylev David Ter-Oganyan Irina Tsykhanskaya Aleksandr Verevkin Alissa Yoffe Vlad Yurashko ZIP art group (Konstantin Chekmarev, Eldar Ganeev, Evgeni Rimkevich, Stepan Subbotin, Vassili Subbotin) pening: September, 21 at 19:00A bout project: Artists of different generations t jbot:12.08.2014 12:17:51 /*Seleznev Vladimir*/ |7 Treffer mit Alissa Yoffe in Domain moscowbiennale.ru | Seleznev Vladimir
http://www.5th.moscowbiennale.ru/en/program/special_projects/nichegopodobnogo_en.html


Alissa Yoffe Sveta Shuvaeva Andrey Syaylev David Ter-Oganyan Irina Tsykhanskaya Aleksandr Verevkin Alissa Yoffe Vlad Yurashko ZIP art group (Konstantin Chekmarev, Eldar Ganeev, Evgeni Rimkevich, Stepan Subbotin, Vassili Subbotin) pening: September, 21 at 19:00A bout project: Artists of different generations t jbot:12.08.2014 12:17:51 /*Seleznev Vladimir*/ |7|
Seleznev Vladimir
http://www.5th.moscowbiennale.ru/en/program/special_projects/nichegopodobnogo_en.html