Alpaslan Ibrahim
Alpaslan Kadir
Alpaslan Karahan
Alpaslan Leyla
Alpaslan Marketing
Alpaslan Metin
Alpaslan Nisa
Alpaslan Onur
alpaslan@toti.net
Alpaslan Tuncay Borahan
Alpaslan und Derya Karahan
al Passaparola