Alois Heistinger
Alois Heite
Alois Heitenried
Alois Heiter
Alois Heiterwang
Alois Heitjohann
Alois Heitmann
Alois Heitmann Nancy
Alois Heitner
Alois Heitz
Alois Heitzer
Alois Heitzmann