AGC Leoni
AGC Linde
AGCMA Morgan
AGC Management AG
AGC Marine
AGC Mathis
AGC Matt
AGC Max
AGC Minna
AGC Moritz
AGC Nova
AGCO Drago