AG-Akademisierung@vpt.de
Aga Kamilla
Aga Karim
AGA Karl
agakaryakit@gmail.com
AGA Kasper
agakaszubowska@interia.pl
Agakay Erol
Aga Khan Cultural Services SA
Aga Khan Education Services SA
Aga Khan Foundation
Aga Khan Fund for Economic Development SA